Санаторно-курортне лікування для осіб з інвалідністю

Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю.

Право на забезпечення безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів мають особи з інвалідністю загального захворювання та особи з інвалідінстю з дитинства. Путівки видаються, відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, в порядку черговості терміном лікування 18 днів.

Особи з інвалідністю із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) забезпечуються путівками:

– І та ІІ груп – до санаторіїв спинального профілю з лікуванням строком на 35 днів (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості;

– ІІІ групи – до санаторіїв неврологічного профілю строком на18-21 день (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості.

Особи, інвалідність яких пов’язана з нещасними випадком на виробництві або професійним захворюванням, що потребують лікування супутніх захворювань забезпечуються путівками на санаторно-курортне лікування в порядку черговості.

Путівками без лікування (крім санаторіїв, що належать до сфери управління Мінпраці) забезпечуються особи, що супроводжують осіб з інвалідністю 1 групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), яким за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога.

Для одержання путівки подається заява та медична довідка закладу охорони здоров’я за формою № 070/о.

Для одержання путівки особи, повинні перебувати на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а для внутрішньо переміщених осіб – за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Законодавча база;

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р.                                   № 187  «Про затвердження порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад»

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187-2006-%D0%BF

Зразок заяви https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0163-18#n18

 

Виплата грошової компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування

Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки виплачується особам  з інвалідністю, якщо вони протягом трьох календарних років не одержували безоплатної путівки до санаторно-курортного закладу.

Виплата грошової компенсації замість путівки проводиться на підставі медичних рекомендацій відповідно до законодавства – медична довідка формою 0-70/о, що визначає право осіб з інвалідністю на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, яка повинна бути дійсна на момент проведення виплати зазначеної компенсації.

         Підставою для виплати грошової компенсації за путівку є такі документи:

  • заява інваліда про виплату грошової компенсації;
  • медична довідка за формою 070-0 щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
  • медична довідка про групу інвалідності.

        Право на відповідну компенсацію настає з дня звернення із заявою про її виплату один раз на три календарних роки.

        Грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування нараховується і виплачується в таких розмірах (округлених до однієї гривні): особам з інвалідністю I та II групи – 75 відсотків, III групи – 50 відсотків розміру середньої вартості санаторно-курортної путівки, що обчислюється з розрахунку 35 відсотків (з округленням до однієї гривні) розміру одного прожиткового мінімуму, щороку встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.

Право на грошову компенсацію за самостійне лікування настає з дня звернення із заявою про її виплату один раз на три календарних роки.

Підставою для виплати грошової компенсації за самостійне лікування є такі документи:

  • заява про виплату грошової компенсації;
  • документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки, що засвідчує проходження санаторно-курортного лікування;
  • посвідчення, що підтверджує належність до категорії громадян, яким відповідно до Порядку буде виплачуватись компенсація.

Законодавча база;

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/150-2007-%D0%BF

Закон України «Про Державний бюджет» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19

Зразок заяви https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-15?lang=en

Оплата проїзду до санаторно-курортного закладу та назад супроводжуючим особам осіб із наслідками захворювання хребта та спинного мозку.

Особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи до санаторіїв (відділень) спінального профілю, путівки не видаються, лише оплачується проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотньому напрямку) у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному) згідно з поданими проїзними квитками. У випадку проїзду залізничним транспортом відшкодовують вартість квитка у плацкартному вагоні.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187  «Про затвердження порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187-2006-%D0%BF