Програма зайнятості населення

Програма зайнятості населення м. Суми на 2019-2020 роки (затверджена рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4327-МР) спрямована на забезпечення кількісної і якісної збалансованості ринку праці, вжиття комплексу заходів щодо сприяння працевлаштуванню шляхом здійснення активної політики на ринку праці, надання соціальної та матеріальної підтримки безробітним.

Основні напрямки реалізації Програми:

– сприяння збереженню та створенню нових робочих місць;

– допомога у працевлаштуванні незайнятим громадянам, в т.ч. тим, які потребують соціального захисту та не можуть на рівних конкурувати на ринку праці;

– залучення безробітних до підприємницької діяльності шляхом надання коштів на відкриття власної справи та навчання за професіями, які спонукають до самозайнятості;

– організація професійного навчання та перенавчання відповідно до потреб ринку праці;

– залучення безробітних до громадських та інших робіт тимчасового характеру;

– стимулювання роботодавців та мотивація до легальної зайнятості.

Відповідно до програми в 2019-2020 роках планується залучити до виконання оплачуваних громадських робіт в соціальній сфері міста 256 безробітних, спрямувавши на ці цілі 350,0 тис. грн. у 2019 році та 370,0 тис. грн. у 2020 році  з міського бюджету та аналогічні суми з Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття.

За результатами вивчення ситуації на ринку праці міста проводиться аналіз стану створення робочих місць, що значним чином впливає на рівень зайнятості. У 2019 році очікується створення 5 300 робочих місць, в 2020 році – 5 400.

Передбачено здійснення підготовку та перепідготовку 265 безробітних, надання коштів для започаткування власної справи 30 особам, ваучерів на навчання 50 безробітним віком старше 45 років, компенсація ЄСВ роботодавцям за працевлаштування громадян, які потребують додаткових соціальних гарантій.

Такі заходи покращать ситуацію на ринку праці міста, сприятимуть розширенню сфери застосування праці, зменшенню рівня кваліфікаційного дисбалансу між попитом на робочу силу та її пропозицією.