Опіка над повнолітніми недієздатними особами

Відповідно до статті 39 Цивільного кодексу України повнолітня особа визнається недієздатною за рішенням суду в разі якщо внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

З метою вирішення соціально-побутових питань таких осіб статтею 60 Цивільного кодексу України передбачено призначення їй опікуна, який виконує покладені на нього обов’язки безкоштовно і має повноваження приймати рішення від імені та на ім’я недієздатного щодо забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів підопічного.

Опікуни подають щорічно, не пізніше 1 лютого, звіт про свою діяльність за минулий рік щодо захисту прав та інтересів підопічних, у тому числі щодо збереження належного їм майна та житла. Контроль за діяльністю опікунів здійснюється шляхом планових відвідувань осіб, які перебувають під опікою, за окремим графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки і піклування.

Для організації захисту недієздатних осіб у місті функціонує опікунська рада при органі опіки та піклування Сумської міської ради, склад та порядок діяльності якої затверджено рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.06.2013 № 323 (зі змінами).

В 2018 році проведено 14 засідань опікунської ради при органі опіки та піклування, де розглянуто 86 звернень, затверджено 14 рішень виконавчого комітету Сумської міської ради з цих питань. Прийнято участь у 70 судових засіданнях. Як наслідок, над 26 особами встановлено опіку, надано дозволи 19 опікунам на укладання правочину з майном недієздатних осіб з метою покращення житлово-побутових умов та захисту майнових прав підопічних.

Оновлюється та підтримується в актуальному стані реєстр недієздатних повнолітніх осіб, до якого внесено інформацію по 442 громадянам, відомості про повнолітніх осіб, над якими встановлено опіку або піклування, вносяться до Цетралізованого банку даних з проблем інвалідності.

Згідно із затвердженими графіками проведено обстеження житлово-побутових умов 516 недієздатних, надано методичну допомогу з питань опіки та піклування 630 громадянам.

Для підтримки сімей, де під опікою перебуває по 2 повнолітні недієздатні особи, 7 опікунам виплачено одноразову матеріальну допомогу відповідно до Програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» в загальній сумі 19,2 тис. грн.

Допомогу з питань, що входять до компетенції опікунської ради, можна отримати за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. 35, каб. 211, тел. 787-147.

Інформаційна картка 

Завантажити