Допомога на дітей одиноким матерям

Допомога на дітей одиноким матерям

Право на допомогу на дітей мають одинокі матері, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі виданому компетентними органами іноземної держави, відсутній   запис  про  батька  або запис про батька проведено в установленому порядку за вказівкою матері.

 Розмір:

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком  до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах  I-IV рівнів акредитації, – до закінчення такими дітьми навчальних  закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір становить

діти до 6р з 01.07.2019 – 1699 грн., з 01.12.2019 – 1779 грн.

від 6 до 18р з 01.07.2019 – 2118 грн., з 01.12.2019 – 2218 грн.

від 18 до 23 р з 01.07.2019 – 2007 грн., з 01.12.2019 – 2102 грн.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків призначається на кожну дитину.

Документи:

  • заява про призначення допомоги;
  • декларація про доходи та майновий стан сім’ї, що заповнюється на підставі довідок про доходи за попередні шість місяців;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини із зазначенням відомостей про батька дитини для призначення допомоги;
  • довідка про реєстрацію дитини з матір’ю. У разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається па підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, надана центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
  • довідка з навчального закладу про термін навчання дітей-студентів віком від 18 до 23 років.

Інформаційна картка

Завантажити