Державна соціальна допомога малозабезпечиним сім’ям.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250

ПОРЯДОК призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України.

До складу сім’ї включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I  групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи і здійснює догляд за нею; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей.

До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій населення та середньомісячним сукупним доходом сім’ї, але цей розмір не може бути більшим, ніж 75% від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму:

 • для працездатної особи – 21% прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2019- 403,41 грн.,з 01.07.2019 – 421,47 грн., з 01.12.2019 –     441,42 грн.
 • для непрацездатної особи та непрацюючих інвалідів – 100% прож. мінімуму для осіб, які втратили працездатність – з 01.01.2019 – 1497,00 грн.; з 01.07.2019 – 1564,00 грн.; з 01.12.2019 – 1638,00 грн.
 • для дітей – 85% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку
 • для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення збільшується  на 10%  і становить для дітей:
   • до 6 р. – з  01.01.2019 1520,31 грн., з  01.07.20191588,56 грн., з 01.12.2019 –  1663,36 грн.                            
   •  6-18 р  – з 01.01.2019 – 1895,24 грн., з 01.07.2019 – 1980,33 грн.,  з 01.12.2019 –  2073,83 грн.                           
   • 18-23 р.(за умови навчання)- з 01.01.2019 – 1796,14 грн., з 01.07.2019 –  1876,54 грн., з 01.12.2019 – 1965,37 грн.                            
 • для кожної  дитини-інваліда, для кожної  дитини, яка утримується одинокою матір’ю та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами  І чи   ІІ групи – на 20%:
   • до 6 р – з  01.01.2019 – 1658,52 грн., з  01.07.2019 – 1732,98 грн., з 01.12.2019 –  1814,58 грн.                            
   • 6-18 р  – з  01.01.2019 – 2067,54 грн., з 01.07.2019 – 2160,36 грн.,з 01.12.2019 –  2262,36 грн.                             
   • 18-23 р (за умови навчання) –з  01.01.2019 –  1959,42 грн.,  з  01.07.2019 –  2047,14 грн., з 01.12.2019 – 2144,04 грн.      

Розмір призначеної державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до  18 років – на 500 гривень. Державна соціальна допомога призначається на 6 місяців з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

Державна соціальна  допомога  не  призначається  у  випадках, коли:

 • працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, за особами з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги);
 • під час  вибіркового  обстеження  матеріально-побутових  умов сім’ї  з’ясовано,  що  малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування,  не зазначені у  декларації  про  доходи;
 • з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування,  а  також  хто-небудь  із її складу протягом 12 місяців перед  зверненням  за  наданням  державної   соціальної   допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;
 • у власності  чи  володінні  малозабезпеченої  сім’ї  є  друга квартира (будинок)  за  умови,  що  загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного  метра  на  сім’ю,  чи  більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

За наявності обставин,  передбачених у  п.1-4 державна  соціальна допомога може бути призначена управлінням соціального  захисту  населення  на   підставі   рішення комісії у разі, якщо:

 • у складі сім’ї є особа з  інвалідністю;
 • у малозабезпеченій багатодітній сім’ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 • неможливість отримання  будь-яких  джерел для  існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї. Рішення  про  призначення  державної  соціальної  допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження  матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Якщо сім’єю навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на державну соціальну допомогу та на визначення її розміру, виплата призначеної державної соціальної допомоги припиняється з місяця, в якому виявлено порушення. На наступний строк державна соціальна допомога може бути призначена не раніше, ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.

Призначена соціальна допомога може бути зменшена до 50 % її розміру у разі невикористання сім’єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування.

У разі повторного подання інформації про відсутність доходів у працездатних осіб, які включені до складу сім’ї (крім осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікувально-консультаційної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні (орфанні) захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність; осіб, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років та особами, які досягли 80-річного віку; осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та, за інформацією центрів зайнятості, не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; дітей, які не мають власних сімей, осіб, які входять до складу сім’ї, та навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти до досягнення 23-річного віку), а також якщо середньомісячний розмір доходів працездатних осіб, які включені до складу сім’ї, залишається меншим, ніж розмір мінімальної заробітної плати, розмір соціальної допомоги поступово зменшується при кожному наступному зверненні за її призначенням відповідно на 20, 20 і 10 відсотків.

Для призначення допомоги подаються такі документи:

 • Заява встановленого зразка;
 • Документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї;
 • Довідка про склад сім’ї;
 • Декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї).

В декларацію включаються доходи з усіх джерел надходжень, отримані заявником та членами його сім’ї за попередні 6 місяців перед місяцем звернення (нарахована заробітна плата; премії; стипендії; пенсії; допомога на дітей; одноразова матеріальна допомога, якщо вона надавалась не за рішенням органів виконавчої влади, підприємств, установ; доходи від підприємницької діяльності; аліменти; допомога по безробіттю; доходи від здавання житлового приміщення в оренду; натуральна оплата праці; суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди внаслідок трудового каліцтва; зарплата студентів, які поєднують навчання з роботою; доходи від земельних ділянок (паю); щорічна допомога на оздоровлення особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги), допомога на навчання, отримана особою від підприємства, установи, організації, за винятком коштів, отриманих на умовах позики чи кредитів; індексація грошових доходів та інше).

До декларації не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім’ї аліменти; грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на час здійснення зазначених).

 • Довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

При зверненні за призначенням соціальної допомоги з собою необхідно мати трудову книжку (для непрацюючих), реєстраційний номер облікової картки платника податків, ощадну книжку або підтвердження особового рахунку для перерахування коштів до установи банку.

Виплата раніше призначеної соціальної допомоги припиняється:

–                якщо сім’єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, – з місяця, в якому виявлено порушення;

–                у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють виплату соціальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи), – з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;

–                 за заявою уповноваженого представника сім’ї – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою;

–                у разі припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу сім’ї, з причин, передбачених абзацами шістнадцятим (крім припинення реєстрації у разі працевлаштування самостійно з місяця, наступного за місяцем, у якому припинено реєстрацію безробітного, за інформацією центрів зайнятості.

Соціальна допомога виплачується раз на місяць за місцем реєстрації (фактичного проживання)  уповноваженого  представника сім’ї  Українським державним підприємством поштового зв’язку “Укрпошта” або перераховується  на  особовий  рахунок уповноваженого представника сім’ї в банку за його вибором.

Копії документів подаються разом з предявленням оригіналів

Інформаційна картка

Завантажити